Update definiţii despre subiectul COVID 19

Caz suspect

Orice persoana cu infecţie respiratorie acută (debut brusc cu cel puţin unul din următoarele simptome: tuse,febră, dificultate în respiraţie.

SAU

Orice persoană cu pneumonie, bronhopneumonie cu sau fără pleurezie

SAU

Orice persoana cu infecţie respiratorie acută severă cu simptome ca: febra, tusea şi care necesită spitalizare.

Definiţiile COVID 19

Un cazCOVID 19 poate fi de origine comunitară sau asociat asistenţei medicale, în funcţie de:

*numărul de zile anterioare datei debutului sau a confitmării în laborator, dupa data internării într-o unitate sanitară sau centru rezidenţial de sedere prelungită.

*argumentele din investigaţia epidemiologică privind originea comunitară sau IAAM ( apartenenţa cayului la focare de infecţii cu una sau alta dintre origini)

Situaţii

Caz comunitar -simptome prezente la internare sau debut în primele 48 de ore după internare;

-debut în zilele 3-7 după internare şi o suspiciune puternică de transmitere comunitară

Caz COVID 19 asociat asistenţei medicale

-debut dupa 48 de ore de la internare şi o suspiciune puternică de transmitere asociată asistenţei medicale

  • cazurile la personalul medico-sanitar şi auxiliar, dacă nu există argumente puternice în favoarea unei transmiteri comunitare

Cazurile cu debut în primele 14 zile după externarea dintr-o unitate sanitară pot fi:

-IAAM, dacă debutul are loc în primele 48 de ore după externare;

-cu origine incertă,în cazul debutului la 3-14 yile după externare, dacă nu există argumente puternice în favoarea unei origini comunitare sau IAAM.

Caz confirmat

O persoană cu confirmare în laborator a infecţiei, indiferent de semnele şi simptomele clinice.

Contactul apropiat

-persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu un pacient cu COVID 19;

-persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID 19;

-persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreţii infecţioase ale unui caz de COVID 19

-persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID 19 la o distanţă mai mică de 2m şi cu o durată de minim 15 minute;

-persoană care s-a aflat în aceeaşi încăpere (săli de clasă,sedinţe etc) cu un caz COVID 19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2m;

-persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID 19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID 19.

Deces la pacient confirmat cu COVID 19

Decesul cu COVID 19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID 19, cu excepţia în care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi în relaţie cu COVID 19 şi la care nu a existat o perioadă de recuperare completă între boală şi momentul decesului.

Decesul la un pacient confirmat cu COVID 19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente şi COVID 19 trebuie raportată ca şi cauză a decesului, indiferent de condiţiile medicale pre-existente care se suspectează că au favorizat evoluţia severă a COVID 19.

COVID 19 trebuie menţionată pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID 19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau contribuit la deces.

Suzeta glucometru

Marea familie a dispozitivelor medicale se va îmbogăţi în viitorul apropiat cu un nou membru – suzeta glucometru. Acest dispozitiv poate măsura glucoza din saliva fără a mai fi nevoie de probe de sânge.

Un alt dispozitiv din aceasta gamă este suzeta termometru.

O variantă comodă de administrare a medicamentelor poate fi si suzeta adaptată corespunzător.

Clienţii vulnerabili

În cazul în care la un loc de consum locuieşte o persoană care necesită menţinerea in viaţă prin aparate electrice, ea devine client vulnerabil.îÎn această situaţie titularul contractului de furnizare sau distribuţie aduce la cunoştiinţă operatorului de distribuţie şi prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie,în acest sens, operatorul de distribuţie este obligat să :

  1. înregistreze adresa -locul de consum- drept o instalaţie specială, din motive umanitare;
  2. să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum ;
  3. să reyolve cu prioritate întreruperile neplanificate care afecteayă respectivul loc de consum ;
  4. să asigure o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum ;
  5. să ofere utilizatorului un număr de telefon de urgenţă ;
  6. dacă este cazul, să permită ca relaţia cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfasura prin intermediul unei terţe persoane,împuternicite de titularul contractului încheiat pentru locul de consum respectiv.

Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a clienţilor vulnerabili.

Sursă- ANRE