Clienţii vulnerabili

Spread the love

În cazul în care la un loc de consum locuieşte o persoană care necesită menţinerea in viaţă prin aparate electrice, ea devine client vulnerabil.îÎn această situaţie titularul contractului de furnizare sau distribuţie aduce la cunoştiinţă operatorului de distribuţie şi prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie,în acest sens, operatorul de distribuţie este obligat să :

  1. înregistreze adresa -locul de consum- drept o instalaţie specială, din motive umanitare;
  2. să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum ;
  3. să reyolve cu prioritate întreruperile neplanificate care afecteayă respectivul loc de consum ;
  4. să asigure o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum ;
  5. să ofere utilizatorului un număr de telefon de urgenţă ;
  6. dacă este cazul, să permită ca relaţia cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfasura prin intermediul unei terţe persoane,împuternicite de titularul contractului încheiat pentru locul de consum respectiv.

Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a clienţilor vulnerabili.

Sursă- ANRE

Lasă un comentariu