Blog

Update definiţii despre subiectul COVID 19

Caz suspect

Orice persoana cu infecţie respiratorie acută (debut brusc cu cel puţin unul din următoarele simptome: tuse,febră, dificultate în respiraţie.

SAU

Orice persoană cu pneumonie, bronhopneumonie cu sau fără pleurezie

SAU

Orice persoana cu infecţie respiratorie acută severă cu simptome ca: febra, tusea şi care necesită spitalizare.

Definiţiile COVID 19

Un cazCOVID 19 poate fi de origine comunitară sau asociat asistenţei medicale, în funcţie de:

*numărul de zile anterioare datei debutului sau a confitmării în laborator, dupa data internării într-o unitate sanitară sau centru rezidenţial de sedere prelungită.

*argumentele din investigaţia epidemiologică privind originea comunitară sau IAAM ( apartenenţa cayului la focare de infecţii cu una sau alta dintre origini)

Situaţii

Caz comunitar -simptome prezente la internare sau debut în primele 48 de ore după internare;

-debut în zilele 3-7 după internare şi o suspiciune puternică de transmitere comunitară

Caz COVID 19 asociat asistenţei medicale

-debut dupa 48 de ore de la internare şi o suspiciune puternică de transmitere asociată asistenţei medicale

  • cazurile la personalul medico-sanitar şi auxiliar, dacă nu există argumente puternice în favoarea unei transmiteri comunitare

Cazurile cu debut în primele 14 zile după externarea dintr-o unitate sanitară pot fi:

-IAAM, dacă debutul are loc în primele 48 de ore după externare;

-cu origine incertă,în cazul debutului la 3-14 yile după externare, dacă nu există argumente puternice în favoarea unei origini comunitare sau IAAM.

Caz confirmat

O persoană cu confirmare în laborator a infecţiei, indiferent de semnele şi simptomele clinice.

Contactul apropiat

-persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu un pacient cu COVID 19;

-persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID 19;

-persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreţii infecţioase ale unui caz de COVID 19

-persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID 19 la o distanţă mai mică de 2m şi cu o durată de minim 15 minute;

-persoană care s-a aflat în aceeaşi încăpere (săli de clasă,sedinţe etc) cu un caz COVID 19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2m;

-persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID 19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID 19.

Deces la pacient confirmat cu COVID 19

Decesul cu COVID 19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID 19, cu excepţia în care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi în relaţie cu COVID 19 şi la care nu a existat o perioadă de recuperare completă între boală şi momentul decesului.

Decesul la un pacient confirmat cu COVID 19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente şi COVID 19 trebuie raportată ca şi cauză a decesului, indiferent de condiţiile medicale pre-existente care se suspectează că au favorizat evoluţia severă a COVID 19.

COVID 19 trebuie menţionată pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID 19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau contribuit la deces.

Servicii oferite

Transportul tuturor pacienților care necesită supraveghere și îngrijire medicală din partea unui echipaj specializat cu experiență în domeniu ce are la dispoziție  toate resursele și cunoștiințele necesare pentru a interveni și corecta orice situație apărută pe durata transportului.

Asistența medicală de urgență pentru buna desfașurare a diferitelor evenimente publice sau private.

Consultații și tratamente medicale la domiciliul clientului.

Însoțirea persoanelor de către un cadru medical cu experiență care ar putea supraveghea și interveni într-un mod profesionist atunci când va fi nevoie.

Transferul aeroportuar este o procedură complexă pe care o tratăm cu  atenție mărită deoarece implică factori importanți precum ar fi  starea pacientului, siguranța statului în corelare cu implicarea  autorităților aeroportuare. Pentru aceasta sunt necesare pregătiri premergătoare transferului pacientului pe care le putem onora într-un interval de timp optim, imediat ce deținem toate datele necesare.  Odată puse la punct detaliile procesul va decurge în condiții optime, creând  pentru pacient și/sau însoțitorii săi un ambient sigur și confortabil.

Suntem dispuși la activități de căutare și salvare în colaborare cu unități sau persoane abilitate în acest sens.

 

Toate serviciile oferite sunt la cerere și contracost.

Am fost #Transplantat

Bună ziua tuturor celor care au trecut prin momente de tristeţe şi apoi de bucurie datorate situaţiilor în care aţi fost implicaţi. Din dorinţa de a uşura accesul la informaţiile care pot salva vieţi, vă propun să împărtăşiţi situaţia personală (boala/transplant,clinica unde s-a efectuat,date despre ehipa medicală şi preţul dacă nu vă condiţionează clauzele contractuale ) în cadrul paginii www.facebook.com/groups/5593967893962688 .

Vă mulţumesc anticipat şi vă doresc tuturor sănătate.

Ambulanţe private din Iaşi

Serviciul de Ambulanţă privat MED +

Site http://www.med-ambulanta.ro

http://www.facebook.com/AmbulantaMED

Email office@med-ambulanta.ro


Telefon 021 9294

Serviciul de Ambulanţă privat Dacomed

Site http://www.ambulanta-privata-dacomed-iasi.business.site

http://www.facebook.com/DACOMED

Telefon 0729 961 961

Serviciul de Ambulanţă privat For you Med

http://www.facebook.com/ambulantaforyoumed

Site http://www.foryoumed.ro/

Email ambulantaforyoumed@gmail.com

Telefon 0754 914 914