Confortul pacientului

Spread the love

Acest concept reprezintă o provocare continuă pentru noi din cauza condițiilor în care ne desfăsurăm activitatea ; infrastructura rutieră și participanții la trafic pot fi uneori sursa unor neplăceri care se pot răsfrînge și asupra pacientului transportat . De asemenea nu trebuie uitată capacitatea ambulanței de a creea și păstra un microclimat constant favorabil pacientului transportat atunci când este nevoie. Conexiunea dintre factorii implicați (cel uman si cel tehnic) face ca activitatea de transport cu ambulanța al bolnavilor să se desfășoare în condiții optime.

transport in conditii confortabile
confortul reprezintă o prioritate

Lasă un comentariu